Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur

Author DaveHoeks

Om gebruik te kunnen maken van contactloos pinnen is het mogelijk dat er een softwareupdate van uw CCV pinapparatuur vereist is. In de meeste gevallen zal deze update probleemloos verlopen over het netwerk.

Wanneer de huidige software in uw pinapparatuur versie 9.24 betreft dan is het helaas niet mogelijk om deze update over het netwerk te laten verlopen. Door een probleem in versie 9.24 kan de software alleen direct op locatie door een CCV monteur worden aangepast.

Uw E-Zorg router bezit de juiste configuratie om een update over het netwerk mogelijk te maken. Iedere softwareversie hoger dan 9.24 zal dan ook geen problemen vertonen tijdens het updaten.

De Product Support Desk van CCV is van deze problematiek op de hoogte en kan voor u een monteur naar uw locatie sturen.

Read More

Voor het installeren van Office 365 of Windows updates is het noodzakelijk om de volgende regel toe te passen (als administrator via de opdrachtenprompt):

netsh winhttp set proxy proxy.ezorg.nl:8080

In de volgende handleiding is stap voor stap beschreven welke stappen u moet doorlopen om de regel toe te passen.

TIP: Windows Updates worden door Microsoft op de 2e dinsdag van de maand uitgebracht na 19:00. Indien u de PC’s in de nacht aan laat staan dan heeft u tijdens kantooruren minder hinder van deze downloads.

Read More

E-Zorg is in januari 2017 opnieuw gecertificeerd. Deze certificaten zijn nodig om elektronische gegevensuitwisseling voor u mogelijk te maken. Wat houdt dit in?

GZN – Goed beheerde zorgnetwerken

GZN’s brengen een beveiligde verbinding tot stand tussen goed beheerde zorgsystemen van zorgaanbieders en het LSP. E-Zorg is door VZVZ volgens versie PvE (programma van eisen) 8.0.0.1 gecertificeerd.

ISO 27001 – Informatie veilig beheerd

U wilt de garantie dat wij uw waardevolle gegevens op professionele wijze beveiligen en beheren. Dit doen wij volledig volgens de ISO/IEC 27001-norm. Deze norm omvat een breed spectrum van bedrijfsmiddelen. Van digitale informatie, papieren informatie en fysieke middelen als computers en netwerken tot kennis bij individuele medewerkers.

ISO 9001 – Leveren van hoogwaardige kwaliteit

Als organisatie streven wij voortdurend naar het leveren van hoogwaardige kwaliteit, wat is vastgelegd in de ISO 9001 norm. Door steeds onze processen weer te toetsen aan de ISO 9001-standaard, verzekeren wij consistentie in de wijze waarop we met u omgaan als klant. ISO 9001 vereist dat een organisatie continu naar verbetering streeft. Dat doen wij door processen steeds effectiever en efficiënter te maken.

NEN 7510 – Informatiebeveiliging in de zorgsector

Als organisatie in de zorgsector wilt u op het gebied van informatiebeveiliging over extra zekerheden kunnen beschikken. De noodzaak van informatiebeveiliging in de zorg wordt namelijk steeds belangrijker. Er worden hoge eisen gesteld aan zorgorganisaties en daarmee de gebruikte IT-oplossingen. de NEN710 is een norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector. Zo kunnen we u de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid waarborgen van alle informatie binnen ons netwerk.

Read More