Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur

E-Zorg verbinding

Communiceer veilig met de E-Zorg verbinding

De E-Zorg verbinding geeft veilige toegang tot een groot aantal zorg applicaties

Met een aansluiting op het E-Zorg netwerk communiceert u op een veilige en betrouwbare manier met uw collega zorgverleners in Nederland. Een aansluiting op het E-Zorg netwerk wordt onder andere gebruikt voor toegang tot Huisarts of Apothekers Informatie Systeem, veilige toegang tot internet en het uitwisselen van informatie met collega-zorgverleners.

Veilig en betrouwbaar

Het E-Zorg netwerk is een besloten netwerkomgeving,
fysiek gescheiden van het internet, specifiek ingericht voor zorgverleners en aanbieders van zorgapplicaties. Deze netwerkomgeving wordt 24 * 7 gemonitord om de veiligheid te waarborgen.

Landelijk dekkend netwerk

Vanaf elke locatie in Nederland kunt u verbinding maken met het E-Zorg netwerk. Zo bedienen wij meer dan 85% van de huisartsen, Bijna alle de apotheken en 65% van de ziekenhuizen.

Goed bereikbare helpdesk

Mocht er zich toch een probleem voordoen met één van onze diensten dan staat onze goed bereikbare professionele helpdesk voor u klaar. De helpdesk van E-Zorg wordt bemant door technisch specialisten zodat u daadwerkelijk snel weer geholpen bent.

Inbegrepen diensten bij de E-Zorg verbinding:

Zorg Messenger ▸

E-mail ▸

VoIP ▸

Toegang tot zorg­applicaties ▸

Veilig zakelijk internet ▸

Groothandel berichten ▸

Recept­berichten ▸

Dienst­waarneming ▸

Landelijk schakel punt ▸

Beheer en onderhoud ▸

Anti-virus ▸

Anti-spam ▸

Security ▸

Start vandaag met veilig communiceren in de zorg

Wij maken het mogelijk dat zorgverleners op een veilige en betrouwbare manier met elkaar communiceren.

Zorg Messenger: Veilig communiceren in de zorg

Zorg Messenger is een communicatieoplossing, die speciaal ontwikkeld is voor de zorgsector. Zorgprofessionals krijgen hiermee de mogelijkheid om eenvoudig en veilig te communiceren met collega’s, patiënten, cliënten, lokale overheidsinstanties en andere partners binnen de zorgketen.

Naast mail worden berichtenapplicaties steeds populairder en belangrijker als communicatiemiddel in de zorg. Logisch; het zijn handige applicaties waarmee men snel, gemakkelijk en efficiënt kan communiceren. Het delen van vertrouwelijke en privacygevoelige informatie – zoals in de zorgsector – vereist echter een oplossing, die aan strikte veiligheidseisen voldoet.

De Zorg Messenger is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector om zorgprofessionals te helpen met het beveiligen van hun interne en externe communicatie. Zij kunnen met de Zorg Messenger eenvoudig, persoonlijk en veilig communiceren met patiënten, cliënten, lokale overheidsinstanties en andere partners binnen de zorgketen.

De Zorg Messenger kan op verschillende manieren gebruikt worden: om mailberichten veilig te versturen en te ontvangen of om veilig te chatten. Met behulp van de Zorg Messenger kunnen berichten direct vanuit het eigen e-mailprogramma verzonden en ontvangen worden. De herkenbaarheid van het e-mailprogramma verhogen de acceptatie en het gebruiksgemak.

Zorgprofessionals die ‘tijd- en plaatsonafhankelijk’ werken, kunnen overal, real-time communiceren via de chat mogelijkheid. Dit is een berichtenapplicatie (kort: berichtenapp) voor pc, laptop, tablet en smartphone, waarmee chatberichten veilig gelezen en verzonden kunnen worden.

Bij de E-Zorg verbinding zijn 2 Zorg Messenger accounts inbegrepen. Extra accounts kunnen worden afgenomen. De maandelijkse kosten bedragen € 2,50 per account

E-mailen via E-Zorg

Met E-mail van E-Zorg kan er veilig gemaild worden met andere zorgverleners die gebruik maken van een @ezorg.nl e-mailadres. De veiligheid is gewaarborgd omdat de e-mails verzonden en ontvangen worden binnen de gesloten omgeving van het E-Zorg netwerk. Daarnaast komt het e-mailverkeer niet in aanraking met het openbare internet.

E-mail van E-Zorg kan ook gebruikt worden voor reguliere mail met bijvoorbeeld patiënten, cliënten en leveranciers. E-Zorg levert de voor reguliere mail de e-mailberichten af op het internet deze worden op normale wijze afgeleverd bij de mailprovider van de ontvanger zoals bijvoorbeeld Gmail van Google of Outlook.com van Microsoft. Omdat de e-mails de gesloten omgeving van het E-Zorg netwerk verlaten is de veiligheid niet gewaarborgd.

Wilt u met uw praktijk of apotheek altijd veilig mailen, ook met patiënten en cliënten? Dan kunt u Zorg Messenger activeren. U mailt dan veilig naar andere zorgverleners, patiënten, cliënten, lokale overheidsinstellingen en andere partners uit de zorgketen. Ongeacht of zij wel of niet zijn aangesloten op het E-Zorg netwerk. Bij een E-Zorg verbinding zijn twee Zorg Messenger accounts inbegrepen.

De E-Zorg mailserver staat binnen de gesloten omgeving van het E-Zorg netwerk in Nederland. E-mails die worden verstuurd en ontvangen worden hier veilig opgeslagen. Bij de E-Zorg verbinding zijn 25 e-mailadressen inbegrepen met de toevoeging @ezorg.nl of de eigen domeinnaam.

VoIP via E-Zorg

Via uw E-Zorg aansluiting is het ook mogelijk om gebruik te maken van Voice over IP (VoIP). Een aantal VoIP-partners zijn direct aangesloten op het E-Zorg netwerk. Hierdoor is het mogelijk om al uw telefonie-verkeer via uw E-Zorg aansluiting te laten verlopen.

Toegang tot zorgapplicaties

Naast het huisarts- en apotheekinformatiesysteem, geeft E-Zorg veilig toegang tot een groot aantal applicaties die in de zorg gebruikt worden voor informatie uitwisseling, opvragen van patiëntinformatie, onderlinge communicatie en declareren.

Veilig zakelijk internet

De E-Zorg verbinding kan worden gebruikt voor zowel het zorgverkeer als het zakelijk internet. Dit betekent dat een praktijk of apotheek geen aparte internetverbinding nodig heeft.

Veilig zakelijk internet is bij de E-Zorg verbinding inbegrepen. Het werkt hetzelfde als regulier internet maar met extra veiligheidsmaatregelen. Zowel het binnenkomende als uitgaande internet verkeer wordt gescand en beschermd tegen virussen, hackers en dDOS aanvallen. Toegang tot malafide websites die worden gebruikt voor fraude met malware, virussen en phishing worden automatisch geblokkeerd zodat deze websites niet bezocht kunnen worden.

Extra diensten naast de E-Zorg verbinding

Naast de E-Zorg verbinding met standaard reeds zeer uitgebreide diensten (inbegrepen in de prijs) zijn er extra diensten beschikbaar die u in combinatie of apart kunt afnemen om u verbinding nog completer (Mobiele backup Router) te maken of juist om uw werk te vergemakkelijken (Zorg Messenger).

Groothandel­berichten

E-Zorg wisselt per dag ongeveer 850.000 berichten uit waaronder een veelvoud aan groothandel berichten. Bestelberichten worden vanuit de Apotheek door het E-Zorg netwerk op betrouwbare wijze naar de juiste groothandel distributiecentra verzonden.

Recept berichten

Met gestructureerd berichtenverkeer kunnen systemen van verschillende softwareleveranciers snel en geautomatiseerd met elkaar informatie uitwisselen. De standaarden Edifact (EDI) en HL7 worden hiervoor gebruikt. De standaard EDI wordt veel gebruikt in de eerstelijnszorg. De standaard HL7 wordt vooral gebruikt in de tweedelijnszorg.

De verzending, verwerking en ontvangst van gestructureerde berichten op basis van EDI en HL7 is inbegrepen bij de E-Zorg verbinding. Dit betekent dat er geen aparte kosten worden gerekend per apart  verzonden of ontvangen bericht.Wanneer jij nog geen gebruik maakt van het gestructureerde berichtenverkeer via E-Zorg dan kan dit worden aangevraagd via de HIS/AIS-leverancier. Zij kunnen, in overleg met E-Zorg, de dienst voor jullie inrichten en activeren.

Dienst­waarneming

Het netwerk van E-Zorg ondersteunt verschillende dienstwaarneming concepten waaronder direct inkijken bij de collega zorgverlener of het waarneming dossier via het landelijk schakelpunt voor Huisartsen en Apotheken.

Landelijk schakelpunt

De E-Zorg verbinding is een managed oplossing. Dit betekent dat het beheer, onderhoud, monitoring, security, gebruik telefonische helpdesk en afhandeling van storingen zijn inbegrepen bij zowel de E-Zorg verbinding als aanverwante E-Zorg diensten.

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud zijn inbegrepen bij de E-Zorg verbinding. Doel is om maximaal te ontzorgen. Inbegrepen zijn managed diensten zoals beheer, onderhoud, monitoring, security, gebruik telefonische helpdesk en afhandeling van storingen.

E-Zorg waarborgt de continuïteit en veiligheid van het zorgverkeer. De veiligheid en prestaties van de E-Zorg verbindingen worden 24/7 gemonitord. Er wordt gebruik gemaakt van data-versleuteling, gebruikersauthenticatie, firewalls, inbraakdetectie en inbraakpreventiesystemen voor de security. Dataverkeer wordt pro-actief gescand met anti-virus en spamsoftware. Dit is inbegrepen bij de E-Zorg verbinding.

Wanneer er vragen of problemen zijn dan kan er contact opgenomen worden met de E-Zorg telefonische helpdesk. De medewerkers kunnen de vragen vaak direct beantwoorden of problemen oplossen. Deze zogeheten servicecalls zijn inbegrepen. Dit geldt ook voor wijzigingsverzoeken en aanpassingen van de configuratie van de E-Zorg verbinding. Hiervoor kan telefonisch of per mail contact opgenomen worden met het team techniek van de E-Zorg telefonische helpdesk.

Is er een storing? Dan kan E-Zorg de storing in 90% van de gevallen vaak direct of binnen 4 kantooruren oplossen. Als een storing niet op afstand opgelost kan worden dan zal er binnen 4 kantooruren een monteur naar de klantlocatie gestuurd worden. Alle kosten voor de afhandeling van de storing, zoals bijvoorbeeld monteur op locatie en vervanging router, zijn inbegrepen bij de E-Zorg verbinding.

De E-Zorg verbinding is een managed oplossing waarbij alle genoemde diensten zijn inbegrepen. Het is een transparante, all-in oplossing waarbij klanten geen factuur achteraf ontvangen als er gebruik is gemaakt van één of meerdere van de diensten.

Veel gestelde vragen

Specifiek voor de veel gestelde vragen (F.A.Q)  heeft E-Zorg de site faq.ezorg.nl beschikbaar.
Hierop vindt u per categorie overzichtelijk de antwoorden.

Anti-virus

Met de anti-virus oplossing van E-Zorg heeft u veilig toegang tot het internet via de centrale servers van E-Zorg. Deze systemen controleren en filteren het internet verkeer op virussen maar ook op onbetrouwbare websites. Op deze wijze minimaliseren wij de gevaren en risico’s van het internet.

Anti-spam

Anti-Spam van E-Zorg voorkomt veel ongewenste commerciële en andere ongewenste email berichten. Met deze zeer efficiënte bescherming hoeft u zich niet langer bezig te houden met de enorme hoeveelheden inkomende spam.

Security

E-Zorg borgt de veiligheid en continuïteit van het zorgverkeer. Het E-Zorg netwerk is een volledig gesloten netwerkinfrastructuur en daarmee gescheiden van het openbare internet voor maximale veiligheid. Veiligheidsmaatregelen zijn genomen om virussen, hackers en DDOS aanvallen te weren.

Het E-Zorg netwerk heeft een landelijke dekking en bestaat uit onder andere geografische gescheiden datacentra, redundant uitgevoerde servers en datalijnen. Er wordt gebruik gemaakt van data-versleuteling, gebruikersauthenticatie, firewalls, inbraakdetectie en inbraakpreventiesystemen. Hierdoor is het netwerk streng beveiligd tegen bedreigingen van buitenaf en heeft het een zeer hoge beschikbaarheid.

E-Zorg monitort de security 24/7. Veiligheidsmaatregelen zijn genomen om virussen, hackers en dDOS aanvallen te weren. Deze maatregelen werken zowel pro-actief als defensief. E-Zorg blokkeert bijvoorbeeld preventief de toegang tot malafide websites die worden gebruikt voor phishing, malware en hacking.

Met een E-Zorg verbinding kan een zorgprofessional worden aangesloten op het E-Zorg netwerk. Dit is een beveiligde dataverbinding. Er wordt geen gebruik gemaakt van internetverbindingen voor de aansluiting op het E-Zorg netwerk.

E-Zorg is gecertificeerd als GZN (goed beheerd zorgnetwerk) door VZVZ. Verder voldoet het aan de NEN27001 en geldende wet- en regelgeving. De security wordt periodiek getest zowel intern als extern door onafhankelijke derden.

Klaar om veilig te communi­­ceren in de zorg?

Wij maken het mogelijk dat zorgverleners op een veilige en betrouwbare manier met elkaar communiceren.