Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur

Remote Desktop aanvragen

De kosten voor deze dienst bedragen eenmalig €75,00* en maandelijks €15,00* exclusief BTW. Bij verzenden van het formulier gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Wij nemen na ontvangst van uw aanvraag contact met u op om uw aanvraag te verifieren.

De contractduur na levering van de dienst is 12 maanden. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Meer informatie Remote Desktop

* Bovenstaande bedragen gelden alleen als u in het bezit bent van een E-Zorg verbinding. Heeft u geen E-Zorg verbinding dan gelden er andere tarieven. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.

U ontvangt het token in bruikleen van E-Zorg. Dat houdt in dat u geen eigenaar wordt van het token en dat u aan het einde van de overeenkomst met E-Zorg het token moet worden teruggegeven aan E-Zorg. E-Zorg  is immers de eigenaar van het token. Indien u het token niet teruggeeft, zal E-Zorg u een factuur zenden voor de waarde van het token. Na betaling van deze factuur wordt u eigenaar van het token. Tot dat moment is het token eigendom van E-Zorg.

Remote Desktop aanvragen: